Enduro
Enduro
Fotat med Ankar von Tjättings kamera