Bödeln, Enduro
Bödeln, Enduro
Fotat med Ankar von Tjättings kamera