WC-Torsten
WC-Torsten
Fotat med Ankar von Tjättings kamera